Contact
d-PROG s.r.o.
addressHradešínská 2144/47
101 00 Praha 10
Czech Republic
phone+420 724 630 850
mailThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Find on map

Pro našeho dalšího spokojeného zákazníka - distribuční společnost - jsme realizovali a aplikační programové vybavení:

CRM

Aplikační programové vybavení CRM slouží pro správu údajů o zákaznících (kontaktní údaje), o jednáních se zákazníky, o úkolech týkajících se uživatelů - obchodníků, o plánovaných či proběhnutých akcích za účasti zástupců obou stran.

Při startu aplikace je uživatel upozorněn na blížící se termín naplánovaného jednání akce či termín splnění úkolu.
Uživatelské rozhraní aplikace je snadno lokalizovatelné tak, aby ji bylo možné nasadit ve vícejazyčném prostředí. Aplikace spolupracuje s centralizovaným úložištěm s možností specifikovat uživatele v centrále, kteří mají přístup ke všem informacím a uživatele na pobočkách, kteří mají přístup pouze k informacím pořízeným na dané pobočce. Uživatelům je možné přiřadit geografické oblasti, pro které pak tito uživatelé spravují údaje o zákaznících spadajících do dané oblasti.

Aplikace je implementována formou grafického klienta a distribuována Java WebStart technologií. 

Pro komunikaci s centrálním datovým úložištěm je využíván zabezpečený šifrovaný kanál, k jehož vytvoření je nutný elektronický certifikát (PKI X509), který je úložištěm ověřován. Pro každého uživatele aplikace je pro tento účel výdán jeho osobní elektronický certifikát. Autentizace uživatele je realizována pomocí identifikátoru uživatele a jeho hesla. Na straně datového úložiště je udržován seznam identifikátorů oprávněných uživatelů a seznam zneplatněných elektronických certifikátů (CRL).

Součástí aplikace je automatizovaný proces bonifikace zákazníků na základě jejich obratů probíhající periodicky (např. jednou za čtvrt roku) v místě centralizovaného datového úložiště.


BIZ

Aplikační programové vybavení BIZ je určeno pro podporu obchodních procesů počínajíc tvorbou objednávek zboží pro dodavatele, příjmem zboží od dodavatele na sklad až po vytváření nabídek pro zákazníky, vytváření zakázek z nabídek, vytváření faktur, zálohových listů, dodacích listů, dokladů o přijetí platby předem případně dobropisů a dokladů o vrácení. 

Veškeré informace jsou ukládány v centrálním datovém úložišti, které je částečně sdíleno s aplikací CRM

Uživatelé aplikace jsou kategorizováni dle oprávnění (administrátor, prodejce, referent, skladník, účetní) a lokality (centrum, pobočka). 

Uživatel při tvorbě nabídky či zakázky pracuje s katalogem zboží a údaji o zákaznících, které byly pořízeny buď prostřednictvím aplikace BIZ nebo prostřednictvím aplikace CRM.  

Aplikace BIZ automaticky udržuje hodnotu skladové ceny obchodované položky zboží včetně jejího vývoje v minulosti od počátku obchodování s touto položkou. 

Pro výpočet prodejní ceny zboží slouží aparát parametrů, kterými jsou rabaty dodavatelů, celní sazby dle celních nomenklatur, kurzy nákupních měn vůči měnám prodejním, nákupní a prodejní koeficienty stanovené na základě daňových kódů. Pro vybrané zboží lze specifikovat zvláštní ceny. 

Údaje o zboží v katalogu spravuje administrátor. Administrátor (vedoucí pracovník) také může nastavit provize pro uživatele prodejce formou procentní části z obratu, který prodejce zrealizoval. 

Při tvorbě nabídky či zakázky lze pro konkrétního zákazníka stanovit slevu např. dle jeho bonity, která je automatizovaně periodicky stanovována na základě realizovaného obratu zákazníka za sledované období. 

Doklady (nabídky, zakázky, faktury, zálohové listy, dodací listy atd.) lze tisknout či odesílat dle kontaktních informací zákazníka elektronicky pomocí e-mail zprávy formou PDF souboru, který může být elektronicky podepsán. Současně je vytvořený PDF dokument uložen do úložiště DMS systému, z kterého může být vyzvednut prostřednictvím uživatelského rozhraní aplikace BIZ nebo vyhledán a vyzvednut prostřednictvím uživatelského rozhraní DMS systému. DMS systém slouží i pro ukládání elektronických dokumentů od zákazníka. 

Součástí aplikace BIZ je i relativně bohatý reportovací systém dostupný přes uživatelské rozhraní, který umožňuje vytvářet reporty týkající se aktivity uživatelů, expedic zboží, fakturace, dobropisů, zálohových listů, kontraktů (s dodavateli a se zákazníky), stavu zakázek, neplatičů, pohybů zboží na skladě, příjmů a prodejů zboží, převodů mezi sklady, inventury a provizí prodejců. Existuji i reporty, které jsou vytvářeny automatizovaně a odesílány elektronicky na stanovené e-mail adresy. Jsou to například statistika INTRASTAT, reporty o prodejích na pobočkách a centrále, reporty týkající se zboží na skladech, které nebylo delší dobu prodáno atp.

Aplikace BIZ má webové uživatelské rozhraní, je lokalizována tak, aby splňovala jazykové požadavky poboček a centrály. Webový klient komunikuje s webovým serverem zabezpečeným, šifrovaným kanálem, k jehož vytvoření je nutný elektronický certifikát (PKI X509). Při navazování komunikace dochází ke vzájemnému ověření certifikátů klientem a serverem. Uživatelé jsou autentizováni identifikátorem uživatele a heslem.


„A na konci každého snažení, budiž spokojený zákazník …“