Cílem optimalizačního warehouse je sledování a následné vyhodnocování zátěže instance databázového serveru. Na základě tohoto vyhodnocování je potom možné kvalifikovaně provádět úpravy konfigurace instance, změny databázových struktur a rozložení jednotlivých...

Bloby - load/unload datového typu TEXT

Pokud chceme provádět unload/load dat na tabulce, která obsahuje atribut (sloupeček) datového typu blob nebo text, operace se dá urychlit pomocí proměnné prostředí DBBLOBBUF. Nastavením...

AGGREGATE, použití vlastní agregační funkce


Kromě zabudovaných agregačních funkcí, jako například SUM, AVG občas potřebujeme nějaký nástroj, který umožní příkazem SELECT vybrat na jednom řádku data, definovaná pomocí vztahu 1:N. Jedna...