Kontakt
d-PROG s.r.o.
adresaHradešínská 2144/47
101 00 Praha 10
Czech Republic
tel+420 724 630 850
mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Najít na mapě

Centrální nemocniční archiv (CNA)

Pro našeho zákazníka ÚVN FN Praha jsm vyvinuli informační systém pro správu procesů v Centrálním nemocničním archivu. Mezi základní funkce patří:

  • Detailní evidenci a příjem dokumentace.
  • Možnost kontroly úplnosti archivované dokumentace proti nemocničnímu IS.
  • Podpora procesu řazení dokumentů do svazků (logických bloků, které slouží k jednodušší evidenci a snažšímu dohledání dokumentace).
  • Evidence informací o fyzickém uložení dokumentu (místnost/blok, regál, police, krabice).
  • Podpora procesu skartace, či dalšího fyzického přesunu do jiného úložiště.
  • Záznamy o zápůjčkách, opisech a nahlížení do archivované dokumentace.

schemaNew

CNA je implementován v třívrstvé architektuře s webovým rozhraním v prezentační vrstvě. S ohledem na snažší a přešnější práci uživatelů je naše řešení napojeno na existující systémy. Jak již bylo uvedeno, umožňuje CNA zpracovávat více typů dokumentace jako jsou hospitalizační, ambulantní, RDG snímky a řadu dalších.

Pro zjednodušení procesu předávání hospitalizační dokumentace z jednotlivých oddělení do CNA existuje samostatný modul Předávací protokol. Ten umožňuje vytvoření seznamu dokumentace, která bude předána do CNA.


Nežádoucí události

Aplikační programové vybavení Nežádoucí události (APV NU) slouží pro interní evidenci nežádoucích událostí a jejich zpracování. Události se mohou týkat jak osob, tak majetku, lze specifikovat poškozenou osobu/majetek, typ poškození, svědka a lokalitu, nápravné opatření, zvolit druh či klasifikaci události.

APV NU dále umožnuje prohlížení vložených událostí, vytváření přehledů dle různých parametrů, automatické odesílnání informací o události odpovědným osobám formou e-mailu.

APV NU je implementováno formou webové aplikace a pro ukládání informací o událostech využívá dedikované úložiště.


Periodické hodnocení zaměstnanců

Hodnoceni obrAplikační programové vybavení Periodické hodnocení zaměstnanců (APV PHZ) je samostatný modul doplňující personální systém a sloužící k podpoře procesů tvorby, schvalování a výstupů formulářů s periodickým hodnocením daného zaměstnance, které může být buď vstupní, nebo běžné.

Nutným předpokladem správného fungování je propojení na personální systém, z kterého jsou přebírány informace o hierarchické struktuře organizace jako například: informace o vedoucích zaměstnancích a jejich podřízených, pracovní kategorie zaměstnanců, funkční místa a pracovní funkce zaměstnanců, pracovní poměry zaměstnanců a jejich stavy, organizační jednotky pro výkon práce zaměstnanců, informace o adaptačním procesu zaměstnance apod.

APV PHZ definuje různé typy formulářů, které jsou používány pro tvorbu periodického hodnocení, na základě pracovní kategorie hodnoceného zaměstnance. V rámci formuláře daného typu je možné definovat různé sekce kompetencí s různými typy hodnocení kompetence. APV PHZ hodnotícím zaměstnancům / vedoucím pracovníkům automaticky navrhuje podřízené, u kterých platnost hodnocení již vypršela, a mělo by být vytvořeno nové hodnocení. Vytvořené hodnocení lze předat nadřízenému hodnotícího pracovníka ke schválení. Schválené hodnocení je připraveno k vytvoření PDF kopie za účelem tisku a předání hodnocení hodnocenému zaměstnanci s obeznámením se s tímto hodnocením a vyjádřením souhlasu vlastnoručním podpisem.

APV PHZ je implementováno formou webové aplikace a pro ukládání informací o hodnoceních využívá dedikované úložiště.


Žádanky o edukaci

Aplikační programové vybavení Žádanky o edukaci (APV ŽoE) je určeno pro zdravotnická zařízení pro tvorbu žádostí o edukaci pacientů a rodinných příslušníků vybranými specialisty. APV ŽoE umožňuje vytvoření elektronické žádosti o edukaci, která je odeslána formou elektronické pošty vybranému specialistovi a případně jeho zástupcům, pokud jsou v systému definováni. Současně je ve zprávě elektronické pošty uveden odkaz pro vstup specialisty do APV ŽoE k údajům této žádanky za účelem potvrzení příjmu žádanky a vložení odpovědi.

Edukace obrPo vytvoření a odeslání žádanky o edukaci je žadateli odeslána kopie jím vytvořené žádanky elektronickou poštou ve formě PDF dokumentu.

APV ŽoE je implementováno formou webové aplikace a pro ukládání informací o žádankách využívá dedikované úložiště. K autorizaci přístupu žadatelů lze využít informace o pracovní kategorii žadatele z personálního systému. Pro jednodušší vstup údajů o pacientech lze využít přistup k údajům v nemocničním informačním systému.


Hlášení bezpečnostní služby

Aplikační programové vybavení Hlášení bezpečnostní služby (APV HBS) je určeno pro vytváření zápisů o bezpečnostních incidentech v areálu organizace pracovníky bezpečnostní služby s možností notifikací zasílaných formou elektronické pošty dalším osobám např. odpovědným za odstranění závad apod. Vedoucí pracovník, který zápisy sleduje a vyhodnocuje, má možnost zápis schválit, k zápisu přidávat dodatečné informace např. o průběhu šetření incidentu, o způsobu řešení problému či incidentu, exportovat zápisy vytvořené za uplynulých 24 hodin a vytvářet statistiky výskytů různých incidentů v různých organizačních jednotkách za sledované období.

Součástí aplikace HBS je i správa uživatelů/zapisovatelů - pracovníků bezpečnostní služby. 

APV HBS je implementováno formou webové aplikace a pro ukládání informací o zápisech využívá dedikované úložiště.


 „A na konci každého snažení, budiž spokojený zákazník …“